Advies

Wanneer u plannen heeft om een woning te bouwen of te verbouwen, kunnen wij u gericht advies geven bij de voorbereiding en vergunningaanvraag.

Wat kunnen wij voor u doen?
Wij kunnen uw bouwtekeningen maken, u adviseren over de keuze van materialen en (onder)aannemers, overleggen met de gemeente en uw vergunningaanvraag indienen. Immers, bij een degelijke voorbereiding is kennis van wet- en regelgeving en het thans geldende bouwbesluit essentieel. Een adviseur kan hierbij veel problemen en teleurstellingen voorkomen. Het vroegtijdig inschakelen van een adviseur kan tijdens het gehele bouwtraject kosten besparen.

Wij zien vaak dat de opdrachtgever tijdens een verbouwing tot het inzicht komt dat niet alles verloopt zoals hij dit graag zou willen, maar dan is het vaak wat laat om nog adviezen in te winnen. Daarom kunnen wij als tussen-/vertrouwenspersoon er zijn voor de opdrachtgever en overleggen met de aannemer en andere belanghebbenden, zodat de werkzaamheden wel worden uitgevoerd zoals de opdrachtgever dit in gedachten had. In een vroeg stadium worden mogelijke knelpunten opgespoord en wordt gezocht naar een bevredigende oplossing.

Bouwbegeleiding

Wanneer u er de voorkeur aan geeft uw vaste aannemer het werk te laten uitvoeren, maar deze niet in de gelegenheid is om de bouwaanvraag voor u te verzorgen en de voorbereidingen te treffen, kunt u ons inschakelen.
Ook het beoordelen van aan u uitgebrachte offertes en het ramen van de totale kosten kunt u aan ons overlaten, gezien de jarenlange ervaring die wij hiermee hebben opgedaan.
Bovendien is het mogelijk ons het opzichterswerk te laten uitvoeren, zodat u zelf uw aandacht op uw eigen werkzaamheden kunt richten.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Voor bedrijven en particulieren kunnen wij de offertes en de begrotingen van de diverse werkzaamheden voor u controleren.
  • Waar nodig adviseren over de werkzaamheden.
  • Een planning voor u maken, zodat u wanneer u dit wilt zelf bepaalde delen van het werk kunt regelen, waarbij u alleen de planning maar hoeft te volgen; opgemerkt moet worden, dat een planning een dynamisch geheel is, waardoor overleg tussen (onder)aannemer(s) en opdrachtgever/bouwbegeleider een must is.
  • In samenspraak met de opdrachtgever kunnen wij zorgen voor een soepel verloop van de werkzaamheden.